Terry Lee Bourgeois-King    19 Pieces Found   Bio
3-Stone Set (Black)
Medium Raku
Size
Price $75
   
Quiet Works Bowl #2
Medium Glazed Porcelaneous Stoneware
Size 9.5 h X 18 w
Price $950
   
Quiet Works Bowl #7
Medium Glazed Brown Stoneware
Size 5 h X 16 w
Price $600
   
Quiet Works Bowl #9
Medium Glazed Brown Stoneware
Size 6 h X 21.5 w
Price $925
   
Quiet Works Jar #11
Medium Glazed Porcelaneous Stoneware
Size 26 h X 13 w
Price $1,500
   
Quiet Works Jar #17
Medium Barrel Fired Porcelaneous Stoneware
Size 16 h X 11 w
Price $625